СТЕКНЕТЕ ДОЖИВОТЕН МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ ESB СЕРТИФИКАТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК


Access Language School е овластен испитен центар за ESB сертификат на територијата на Скопје.
       
Што е ESB International?

ESB International (English Speaking Board) e меѓународен сертификат за англиски јазик според Европската Референцијална рамка, признат од сите одбори за акредитација вклучувајќи го и Британскиот Совет!

Што добивате со ESB International?
  • висококвалитетен, доживотен сертификат
  • зголемени шанси за побрзо вработување во државата и странство или унапредување на работното место
  • подобрување на Вашите способности за слушање, конверзација и пишување
  • Неограничена валидност на сертификатот. ESB сертификатот има трајна валидност, односно, неговата важност нема рок на траење, за разлика од другите видови на меѓународни дипломи
 
 Зошто да го изберете ESB?
  • ESB e на исто ниво како и другите Меѓународно признати сертификати како IELTS и TOEFL
  • во сите земји каде што е нагласено дека е потребно одредено познавање на англиски јазик, ESB ги отвора вратите за сите кои се стекнале со овој сертификат
  • во моментов обуките и полагањата се одвиваат онлајн, само усниот дел од односно зборувањето се полага со физичко присуство
  • едноставни тестови
  • сите оценувања се според критериумите на ESB и даваат точни резултати
  • нивоата на ESB се според Европската јазична рамка (A1, A2, B1, B2, C1 и C2). Достапни се сите, а за најмладите имаме посебни сертификати.

СТЕКНУВАЊЕ СО ESB СЕРТИФИКАТ ЗНАЧИ
КВАЛИТЕТНО ВЛОЖУВАЊЕ ВО СЕБЕСИ!


АНГЛИСКИ 
TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS, ESB
ГЕРМАНСКИ
Испити за Гете институт А1, А2, Б1, Б2 
ФРАНЦУСКИ
DELF, DALF
Со овие курсеви ќе добиете квалитетна обука и во целост ќе се подготвите за успешно полагање на тестовите, преку детално запознавање со четирите дела од кои тестовите се состојат (читање, слушање, зборување и пишување).

Програмата е насочена кон изучување на техниките за совладување на сите типови прашања, подобрување на целокупното познавање на јазикот и осигурување што е можно повисок резултат на испитот.
ИНТЕНЗИВЕН КУРС

За курсот:
Целосно насочен на совладување на структурата, типот на прашањата од сите 4 дела од испитот, совладување на техниките за успешно решавање на зададените прашања и симулација на тестот. Овој курс е наменет за лица кои имаат одлично познавање на англискиот јазик.
Времетраење на курсот:
Месец и половина, односно 6 недели
Настава:
Два пати неделно по 90 минути.
РЕДОВЕН КУРС

За курсот:
Курсот опфаќа детална обработка на испитот, прашања, техники и стратегии за решавање на истиот, симулации на тестот и бројни примери и тестови кои се решаваат. Опфаќа и детално обновување /изучување / коригирање на граматиката со практична примена во задачи кои се бараат на самиот испит и значително проширување на вокабуларот од различни области и вежби поврзани со самиот испит.
Времетраење на курсот:
Два и пол месеци, односно 10 недели
Настава:
Два пати неделно, по 90 минути.