Курс по германски јазик

Летен интензивен курс по германски јазик (А1.1)
Темпо: 3 пати неделно по 90 мин. 
Вкупен број на часови : 24
Локција: Ново Лисиче ( до ООУ„ Лазо Ангеловски“)
Термини: понеделник/ среда/ петок 20:30-22:00
Почеток на курсот : 14.05.2018 год.
Уписи на телефон: 070/367-155

Ве очекуваме!