ЛЕТЕН ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Ниво А1.1 
2 пати неделно по 90 мин. 
Локција: Аеродром, ул.„Методија Шаторов- Шарло“ 5А
Почеток на курсот : 10.06.2019 год.

Ниво А2.1 
2 пати неделно по 90 мин. 
Локција: Аеродром, ул.„Методија Шаторов- Шарло“ 5А
Почеток на курсот : 10.06.2019 год.

Уписи на телефон: 070/367-155
Часовите се одвиваат во мали групи и се посебно прилагодени за возрасните слушатели, исполнети со внимателно конципирани тематски единици.