СТЕКНЕТЕ ДОЖИВОТЕН МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ ESB СЕРТИФИКАТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Access Language School е овластен испитен центар за ESB сертификат на територијата на Скопје.

Што добивате со ESB?
 • висококвалитетен, доживотен сертификат
 • зголемени шанси за побрзо вработување во државата и странство или унапредување на работното место
 • подобрување на Вашите способности за слушање, конверзација и пишување
 
Зошто да го изберете ESB?
 • ESB e на исто ниво како и другите Меѓународно признати сертификати како IELTS и TOEFL
 • во сите земји каде што е нагласено дека е потребно одредено познавање на англиски јазик, ESB ги отвора вратите за сите кои се стекнале со овој сертификат
 • во моментов обуките и полагањата се одвиваат онлајн, само услиот дел од односно зборувањето се полага со физичко присуство
 • едноставни тестови
 • сите оценувања се според критериумите на ESB и даваат точни резултати
 • нивоата на ESB се според Европската јазична рамка (A1, A2, B1, B2, C1 и C2). Сите се достапни, а за најмладите имаме посебни сертификати
   
Стекнување со ESB сертификат значи квалитетно вложување во себеси!
 
Пријавете се на 070 367 155